Page 5 - Spilpunt Nov/Des 2016
P. 5

R
R
Ro
obotvo
beskerm
Inhoud
2 Druppels
m lande
4 Uit die Spilpen; Ons mense, ons projekte
6 Strategiese nota vir die konsep-watergehaltebestuurs- beleid en -strategieë
10 Watersuiwering vir besproeiingstelsels
14 Die ekonomiese belang van gesonde grond
18 Katbos – ’n hardnekkige indringer
22 Aalwurms op grondbone
26 Bo-gemiddeldeBonsmaragenetikaopproduksieveilings 30 Karkaskompetisie–Middelburg
32 Vooruitskatting vir somergraangewasse
38 Landboukundige toerusting en -dienste
42 Hoegemaakmet’nbeseerderoofvoël
46 Summergardening
Wurms m
water sk
k
o
oë
m
’n Nederlandse maatskappy het afstand- beheerde ’robotvoëls’ ontwikkel om ongewenste voëls uit landerye te verjaag. Hierdie voëls lyk op ’n haar na die ware Jakob, met die ontwerp daarvan op moeder natuur se modelle gebaseer. Twee proto- tipes is ontwikkel: die swerfvalk, om voëls van drie kilogram en ligter te verjaag en
’n arend, wat enige voël sal wegskrik. Afgesien van die skade wat voëls aan gewasse aanrig, is dit ook moeilik om hulle uit ’n area uit te verwyder. Met die robotroofvoëls leer hierdie peste vinnig om ’n landery as ’n gevaararea te beskou, aangesien daar ’n gevaarlike roofvoël in die omtrek is. Die robotte is nie te koop nie, maar kan van regoor die wêreld van die maatskappy gehuur word.
www.clearflightsolutions.com
’n Maatskappy in Chili span erdwurms in op ’n wyse wat wêreldwyd voordelig
vir produsente kan wees. Afvalwater word deur verskeie filters gepomp om alle groot partikels te verwyder en word dan oor
’n groot erdwurmhabitat gespuit. Hierdie habitat bestaan uit verskillende lae: die wurms is in die boonste laag, die tweede laag is saagsels en laastens, gruis. Die wurms verteer die afvalstowwe en pro- duseer mis wat ryk is aan bakterieë, wat op hul beurt weer die kleiner partikels wat besoedeling veroorsaak, verteer.
Die water wat deur die saagsels en gruis syfer moet hierna net met
’n bietjie chloor behandel word
en is dan veilig om aan te wend vir besproeiingsdoeleindes. Die hele proses duur slegs ongeveer vier ure.
www.theguardian.com (Mei 2016)
k
k
k
k
ë
ë
ël
m
m
ma
ko
o
o
o
l
l
l
ls
oo
s
s
s
In lyn met die boer
a
a
a
o
o
o
o
a
a
a
a
ak
on
n
n
n
n
Rig navrae oor verspreiding, adresverandering en subskripsie aan media@obaro.co.za.
REDAKSIE
Obaro mediakantoor en BigDoor Brand Design and Communication. E-pos: spilpunt@bigdoor.co.za, media@obaro.co.za.
UITGEWER
BigDoor Brand Design and Communication, Posbus 2779, Brooklyn Square, 0075. Brooksstraat 258, Brooklyn, 0181.
Tel: 012 362 1385
E-pos: spilpunt@bigdoor.co.za
KOPIEREG
Alle regte voorbehou. Voorblad: Shutterstock
VRYWARING
Spilpunt is ’n inligtingsblad wat tweemaandeliks deur Obaro Groep saamgestel en uitgegee word. Obaro en die uitgewer aanvaar geen verantwoordelikheid vir aansprake wat in enige advertensies gemaak word nie en vereenselwig hom nie noodwendig met die menings en aanbevelings van derdes wat in artikels in Spilpunt verskyn nie. Obaro Groep en BigDoor sal nie aanspreeklik wees vir enige verlies of skade wat gely kan word na aanleiding van enige inligting wat in Spilpunt gepubliseer word nie.
k
k
k
NOVEMBER | DESEMBER 2016 | 3


   3   4   5   6   7