Page 5 - Spilpunt Sep/Okt 2016
P. 5

Vreemde
Inhoud
2 Druppels
4 Uit die Spilpen; Ons mense, ons projekte
6 Watergehalteen-veiligheid:Watjymoetweet
vriende
e
’n Renosterkalfie wat ondergewig gebore is en volgens alle aanduidings nie in die veld sou oorleef nie, het ’n besondere band gevorm met ’n seekoeikalf wat in dieselfde bootjie is. Hierdie twee spesies sal nie som- mer in die natuur met mekaar assosieer nie, maar die renoster, Makhosi, en die seekoei, Charlie, wat in die Thula Thula Renoster- weeshuis in Pongola woon, is onafskeidbaar. Makhosi het aanvanklik gesukkel om by sy nuwe omstandighede aan te pas, totdat hy aan Charlie voorgestel is en die twee is nou hegtevriende.Diebewaringspanbeplanom die ’weeskinders’ met individue van hul eie spesie te sosialiseer, maar vir nou vind hulle vertroosting by mekaar.
10 Sonaangedrewepompeasbesproeiingsopsie
12 Diepublieksebetrokkenheidbydiepolisiëringvanmyne 14 Wandelende Jood – ’n hardnekkige onkruid
18 Kalktoediening: Belangrike vrae en antwoorde
22 Choosing the right nursery for your macadamia orchard 24 Groenmielies:Kosteberaming
26 Waltkon vleis – betrokke by elke faset van produksie
30 Fosfaataanvullingindienatseisoen
32 Hoëdrukbeweiding
36 Kies jou ras reg
42 Springhaasrotfloreerinoes-oorvloed
46 Camping gear for family camping
50 Sakpastuinmaak
www.earthtouch-news.com (Mei 201
Term
Die mens is allermins die e
Rig navrae oor verspreiding, adresverandering en subskripsie aan media@obaro.co.za.
begin boer het – termiete h
jaar se voorsprong op ons.
het ’n baie interessante v
sekere swamspesies, wat
as ’termitomyces’. Termie
n e
REDAKSIE
Obaro mediakantoor en BigDoor Brand Design and Communication. E-pos: spilpunt@bigdoor.co.za, media@obaro.co.za.
UITGEWER
BigDoor Brand Design and Communication, Posbus 2779, Brooklyn Square, 0075. Brooksstraat 258, Brooklyn, 0181.
Tel: 012 362 1385
E-pos: spilpunt@bigdoor.co.za
KOPIEREG
Alle regte voorbehou. Voorblad: Claas
VRYWARING
Spilpunt is ’n inligtingsblad wat tweemaandeliks deur Obaro Groep saamgestel en uitgegee word. Obaro en die uitgewer aanvaar geen verantwoordelikheid vir aansprake wat in enige advertensies gemaak word nie en vereenselwig hom nie noodwendig met die menings en aanbevelings van derdes wat in artikels in Spilpunt verskyn nie. Obaro Groep en BigDoor sal nie aanspreeklik wees vir enige verlies of skade wat gely kan word na aanleiding van enige inligting wat in Spilpunt gepubliseer word nie.
termiethope wat duisende
huisves en hierdie hope is
met sampioene. Volgens n
soek die werkertermiete a
n am-
spore om op hul hoop te ’
miete eet dan net sekere g
die sampioene en die res wo
n
’tuin’ uitgeskei. Die gedeel
teerde plantmateriaal wo
in
s s
omgeskakel, waarop die te
mi
dan weer voed. Hierdie ui
is ook besonder voedingry
k sampioene self, wat enorm
v
word. Die swam voorsien d
miete verder van water en
dingstowwe in hierdie simb
verhouding.
e
www.nsf.gov (Junie 2016)
v
v v
1
)
t
t
t
.
H
e
me
e
e
e
et
e
e
e
e
e
e
e
e
s
s
s
s
s
n
6
6
mi
boe
t-
h
h
h
e
e
e
e
e
er
t o
t
t
t
)
e
er
he
te
e v
s d
na
ak
’
’ ’
’
’ ’
’ ’
’
’p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
e
e
e
e
e
e
e
H
H
H
H
H
Hi
r
r
r
r
r
r
o o
o
o o
o
oo
e
e
e
e
i
i
i
i
i
i
i
i
i
h
h
h
h
h
h
h
h
o
o
o
o
o
ie
er
e
ee
r
r
r
r
t
t
t
t
t
t
t
t
ie
ok
e b
v v
v
v
v
v
v v
v
v v
v
d
d d
d
d d
d
d d
a
a
a
av
kt
pl
ge
r
iker
it
t
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
lt
rd
i
r
yk
di
t
er
s
i
i
i
i
v
v
v
v
s
s
s
s
s
s
s
s
s
t ’
e
e
e
e
e
e
e
e
er
o
o
o
o
o
o
o
o
o
k
k
k
k
k
k
k
k
b
b
b b
b
b
b
b
b
b
’
’
’
’
’
’
’
’
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
bo
a
a
a
a
a
a
a
a
an
ik
k
k
k
k
k
k
k
vo
ti
la
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
an
o
r
i
d
o
o
o
o
o
e
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
o
o
o
o
o
o
o
o
et
re
te
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
p
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
s
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
di
u
u
u
u
u
u
u
u
k b
b
b
b
b b
b b
b
b b
n d
kw
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
ef
n
n
n
n
n
n
n
n
de
e
el
ske
ie
nv
e t
vo
io
r
r
r
r
r
ee
rd
li
e
vi
g g
e t
te
ot
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
u e
d d
d
d
d d
d d
d d d d di
we
s
s
s
s
s
e
e
e
e
e
e
e
e
el
si
f n
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t’
’
’
’
’
’
’
’
’
’
’.
.
.
.
.
.
.
i
i
i
i
i
i
e
s s
s
s s
s
s
s
s
s
sp
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e s
di
b be
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
in
i
i
i
i
i
in
e e
e e
e
e e
e
e
e
e
ie
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
e
e
e
e
e
e
n
n
n
n
n
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
n
n
n
n
n
n
n
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
ng
na s
. D
el
d i
id
ir
e
oe
e
ti
i
d
k v
e
et
lt
din
r di
root
r
-
-
ie
-
es
D D
D
D D
D D
D D
D
D
D
D D
D
D D
D
i
te
ve
u
te
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
n
n
n
n
n
n
n
n
n
e i
ls
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
b
g
g
g
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
se
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
i
i i
i i
i
i
i
i
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
es
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
m
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
g g
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
ie
es
e
e
ng
ie
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
t t
o
o
o
o
o
o
o
o
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
r d
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
or
in
n
n
n
n
n
n
n
n
n
s v
die
r
r-
g
-
s
s
g
g
g g
g
g g
g g
g
d
d
d
d
d
d
d
d
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
m m
m
m
m m
m m
m
ds
ns
b b
b
b
b b
b
b
b b
b b
b
be
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
s
s
s
s
s
s
s
s
e
e
e
e
e
e
ed
g g g g g ga
sw
t
t
t t
t
t
t t
t
t t
t
t
t
t t
t
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
wa
te
va
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
w
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
s
s
s
s
s
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
e
e
e
e
e
e
et
st
m
m
m
m
m
m
m
m
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
t
t
t
t
t
t
w
w
w
w
w
w
w
w w
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
ta
ek
d
d
d
d
d
d
de
k
k
k
k
k
k
k
an
er
an
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r-
n
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
a
a
a
a
a
a
a
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
ig
aa
e
e
e
e
kt
e
e
e
e
e
ek
-
-
-
-
-
t
t
t
t
t
t
t
t
k
k
n
n
n
n
n
a
a
a
a
a
a
a
at
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
en
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
a
a
a
a
a
te
k
k
k
k
k
k
k
e
e
e
e
e
e
t
t
t
t
t
t
t
t
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
e
e
e
e
e
e
e
e
n
n
d
d
d
d
d
d
d
d
d
s
s
s
s
s
s
SEPTEMBER | OKTOBER 2016 | 3
In lyn met die boer


   3   4   5   6   7