Page 5 - Spilpunt Jan/Feb 2014
P. 5
In lyn met die boer
Sensors meet stik
2 Druppels 4	Uit die Spilpen; Ons mense, ons projekte; Kalender 6	Skadunetstrukture – ’n praktiese benadering
10	Die huidige waterreguleringsproses binne die Olifantsrivier: Billik of nie?
14 Geenbewerking 16	Optimale besproeiingstelselwerkverrigting vir sukses! 20	Mieliewortelvrot – wat jy moet weet 26	Ebola-virus: Wat beteken dit vir Suid-Afrikaners? 28 Inentingsprogram 32	Doeltreffende pesbeheer op sojabone 34	Is jou versekering in plek vir die kersseisoen? 36 Beskermjouselfsóteendieson 40	Die belangrikheid van bouvorm by beeste 44	Wetlike vereistes vir die merk van diere 46 Beekeeping 50	Veewagtershonde – ’n uitkoms vir boere 54 Vlinderendeblomtuin 56 Produkfokus:JoutuinsetoekomsisrooskleurigmetEfekto
Rig navrae oor verspreiding, adresverandering en subskripsie aan media@mgk.co.za.
REDAKSIE
MGK mediakantoor en BigDoor Brand Design and Communication. E-pos: spilpunt@bigdoor.co.za, media@mgk.co.za.
UITGEWER
BigDoor Brand Design and Communication, Posbus 2779, Brooklyn Square, 0075. Brooksstraat 258, Brooklyn, 0181. Tel: 012 362 1385 Faks: 012 362 0113 E-pos: spilpunt@bigdoor.co.za
KOPIEREG
Alle regte voorbehou.
VRYWARING
Spilpunt is ’n inligtingsblad wat tweemaandeliks deur MGK Groep saamgestel en uitgegee word. MGK en die uitgewer aanvaar geen verantwoordelikheid vir aansprake wat in enige advertensies gemaak word nie en vereenselwig hom nie noodwendig met die menings en aanbevelings van derdes wat in artikels in Spilpunt verskyn nie. MGK Groep en BigDoor sal nie aanspreeklik wees vir enige verlies of skade wat gely kan word na aanleiding van enige inligting wat in Spilpunt gepubliseer word nie.
f- Wetenskaplikes van die Carnegie Instituut vir
st
of
behoefte
s
Wetenskap in Washington
t onlangs
n,
VS
A,
he
’n nuwe sensor ontwikkel
an
se
wa
t p
la
te
e s
ti
k-
-sensor monitor planthormone wat chemiese seine
stofbehoeftes bepaal. Die NiTrac
tussen selle stuur. Sodoende word inligting oor die plant se ontwikkeling en interaksie met die buitewêreld verkry. Hierdie seine word veral gebruik in reaksie op die droog- heid en southeid van grond. Dié plantreaksie word gefasiliteer deur die hormoon, absisien- suur. Absisiensuur sien toe dat water doeltref- fend gebruik word en die NiTrac-sensor meet die vlakke daarvan in elke individuele sel. Dit bepaal dan die plant se inname van stikstof deur die wortels met die doel om die plant te help om stikstof meer doeltreffend te gebruik.
www.carnegiescience.edu (15 April 2014)
Die b
e
st
e
werk
ie
k i
n d
?
R340 000 per jaar om na baba pandas te kyk? Dit klink dalk te goed om waar te wees, maar dit is presies wat die reusepanda-
beskerming en -navorsingsentrum in Ya’an, China, vroeër die jaar aangebied
het. Dié rekrute se hoofverpligting is om met die pandawelpies te speel en hulle te liefkoos. Alle maaltye,
vervoer en akkommodasie word
ook deur die sentrum voorsien. Volgens die organiseerders moet
wêreld
di
ie baba pandas spandeer en in hulle
ks
es
, V
l w
be
SA
at
in
d?
mens bloot 365 dae s
e
sa
aa
am
to
, h
pl
m m
me
et
nt
e s
te
et
t d
st
ik
-
Inhoud
di
vreugdes en kommer deel. Al wat vereis was, was dat aansoekers min- stens 22 jaar oud is en ’n basiese kennis van pandas het.
www.pandasinternational.org (22 Mei 2014)
NOVEMBER | DESEMBER 2014 | 3


   3   4   5   6   7