Page 5 - Spilpunt Jan/Feb 2014
P. 5
Boeretroos
wat blom
Wie sou kon raai dat ’n koppie boeretroos gemaak kan word van die wortels van ’n plant met hierdie fraaie blommetjies? Perdeblomkoffie word al sedert die 19de eeu in verskeie dele van die wêreld gebrou. Die drankie is glo ook ’n tonikum wat gebruik kan word vir maagaandoenings, hoë bloed- druk, lae bloedsuiker en lewerprobleme.
Die perdeblom se geroosterde wortels lyk selfs ietwat na koffiebone. Die wortels word geoes as die plant drie tot vier jaar oud is. Daarna word dit gedroog, opgekap, gerooster en gemaal om korrels te verkry. ’n Heerlike koppie perdeblomkoffie word gemaak deur die korrels in water te kook.
http://en.wikipedia.org
Vreemder as ’n perd met horings
In lyn met die boer
r
’n sebra het ges
’n Vakansie-
2 Druppels 4	Uit die Spilpen; Ons mense, ons projekte; Kalender 6 Effektiewetoedieningvanwatermetbehulpvanbesproeiing
10 Uitvoersitrus:Dienoodsaaklikheidvangoeiekwaliteit pakmateriaal
13 Hersiensitrusfinansieringviruitvoermark
14 HoelykdiegoueblaarsetoekomsinSuid-Afrika?
16 Saadterughouding:Waaroorisdiebohaai?
20 Makro-enspoorelementesebelangrikerolindieverbouing van koring
24 Vrotpootjiebesmettingopkoring 28 Dievoorkomingenhanteringvanveldbrandein’nneutedop 32 Multirisikoversekering 36 Weidingblydieoptimalevoedingsbron 40 Veegesondheid–slaggateindiewinterseisoen 46 Trefnouvoorbereidingvirdiejagseisoen 50 Maatskappyfokus:KRM–Diegietvormvankwaliteit 54 Haaldievaaluitjouwintertuin 56 Produkfokus:Polyfence–Onwrikbaarinenigegebruik
Rig navrae oor verspreiding, adresverandering en subskripsie aan media@mgk.co.za.
REDAKSIE
MGK mediakantoor en BigDoor Brand Design and Communication. E-pos: spilpunt@bigdoor.co.za, media@mgk.co.za.
UITGEWER
BigDoor Brand Design and Communication, Posbus 2779, Brooklyn Square, 0075. Brooksstraat 258, Brooklyn, 0181. Tel: 012 362 1385 Faks: 012 362 0113 E-pos: spilpunt@bigdoor.co.za
KOPIEREG
Alle regte voorbehou.
VRYWARING
Spilpunt is ’n inligtingsblad wat tweemaandeliks deur MGK Groep saamgestel en uitgegee word. MGK en die uitgewer aanvaar geen verantwoordelikheid vir aansprake wat in enige advertensies gemaak word nie en vereenselwig hom nie noodwendig met die menings en aanbevelings van derdes wat in artikels in Spilpunt verskyn nie. MGK Groep en BigDoor sal nie aanspreeklik wees vir enige verlies of skade wat gely kan word na aanleiding van enige inligting wat in Spilpunt gepubliseer word nie.
-r
ma
an
se
tussen
n
p   e
or
g v
ir
’n gr
ro
t v
d en
ot
ve
ra
vir haar eienaars. D
g
r
ssin
om
so
er
as
ng
Di
a
rg
ie
ir
yd
e
e p
er
d is v
r ’
ko
rt
dj
p
in Italië gehuisves en m
aa
rug
er i
ie
m e
t h
ar
te
e
ee
daar ontdek dat sy drag
ti Eclyse, se geboorte het egter vir nog verdere
verstomming gesorg. Sy lyk dalk soos ’n genetiese eksperiment, maar Eclyse is net weereens ’n bewys dat gene van beide
ouers geërf word. Hierdie
zo
e’ woon tans in ’n safaripark in Duitsland en volgens die
’ z
rs
parkbestuurders is sy som
r
ar soos ’n gewone perd, maar ander kere wild
s s
o h
an
te
er
ba
soos ’n sebra. Sy is ook nie die eerste van haar soort nie: Keniaane kruisteel gereeld met sebras en perde. Die nageslag word
as trekdiere in die steil berghange gebruik.
www.natureisthebestdesigner.com
ns
vi
p e
m
t
gt
et
r ’
rd
n ’n
oo
vi
’n k
is ig is. Die vulletjie,
et
e ’
e
’
ms
ha
or
s o
r t
se
h a
er
gke
nt
erd
rr
or
ee
t ty
rb
aa
ji
Inhoud
MEI | JUNIE 2014 | 3


   3   4   5   6   7