Page 5 - Spilpunt Jan/Feb 2014
P. 5
In lyn met die boer
I
GM-tabak
v
k
v
v 
i
i
r
o
Geneties gemodifiseerde tabak wat baie meer stysel en suiker bevat as ander tabak- plante, kan ’n alternatief wees vir graan- soorte wat tans vir die vervaardiging van biobrandstof ingespan word.
’n Spaanse landboukundige navorser aan die Universiteit van Navarre het daarin geslaag om vir die eerste keer spesifieke tabakpro- teïene, bekend as tioredoksien, te gebruik om tabakplante met 700% meer stysel en 500% meer fermenteerbare suiker te kweek, ideaal vir biobrandstof. Die geneties gemodifiseerde tabak word tans aanbeveel vir die tradisionele tabakproduserende gebiede in Spanje. Bereke- ninge dui daarop dat hierdie tabak net soveel stysel per hektaar kan verskaf as graansoorte wat tans vir biobrandstof gebruik word.
www.sciencedaily.com
biobrand
r
4 UitdieSpilpen;Onsmense,onsprojekte;Kalender
6 MGKbetree’nnuweera
8 SABesproeiingsKorporasieloodslojaliteitstelsel saam met Obaro
10 Watertoekennings:Sósêdiehofnáappèlle 12 Wenmetdieregtekoringkultivarin2014 14 Verseker’noptimalekoringoesmetStatusfin 16 Groengoudonderbesproeiing
d
s
t
t
o
f
f
18	Speentydbeplanning by die aanteel van beeste Brits-karkaskompetisie vir Opkomende Boere
Swart tam
ma
Waag nou ook met appels 26	Weervooruitskouing: Laatsomer en herfs 28 Besproeislimenspaargeldentyd 30 Bemesbetermetdiemodernemasjinerie 32 ControlEldanaborerinsugarcane 38 Irisgeelvlekvirusverspreinanoorde 40 Guarddogsreducekillingofthreatenedspecies 50 Groeninspirasie 52 Produkfokus:Efekto–Joukeusevir’ngesonderomgewing
Rig navrae oor verspreiding, adresverandering en subskripsie aan media@mgk.co.za.
REDAKSIE
MGK mediakantoor en BigDoor Brand Design and Communication. E-pos: spilpunt@bigdoor.co.za, media@mgk.co.za.
UITGEWER
BigDoor Brand Design and Communication, Posbus 2779, Brooklyn Square, 0075. Brooksstraat 258, Brooklyn, 0181. Tel: 012 362 1385 Faks: 012 362 0113 E-pos: spilpunt@bigdoor.co.za
KOPIEREG
Alle regte voorbehou.
VRYWARING
Spilpunt is ’n inligtingsblad wat tweemaandeliks deur MGK Groep saamgestel en uitgegee word. MGK en die uitgewer aanvaar geen verantwoordelikheid vir aansprake wat in enige advertensies gemaak word nie en vereenselwig hom nie noodwendig met die menings en aanbevelings van derdes wat in artikels in Spilpunt verskyn nie. MGK Groep en BigDoor sal nie aanspreeklik wees vir enige verlies of skade wat gely kan word na aanleiding van enige inligting wat in Spilpunt gepubliseer word nie.
MAART | APRIL 2014 | 3
m
a
t
i
i
ie
es
s
kan kank
s
ke
e
e
r
r
voorkom
Swart tamaties wat onlangs vir die eerste keer
in Brittanje gekweek is, maa
word vroeër ook in Italië bekend gestel is, kan moontlik kanker voorkom. Dié tamaties
r n
a w
at
b e
ri
bevat antosianien – ’n sterk
k
eu
antioksidant wat glo kanker, dia
k k
u
rs
o
f e
b
e
t
te
n
gs ’n plantkundige van Devon in Engeland
et
d
d
k
r
k
s
s
ar
e
e
v
i
t
t
er
kl
st
e n
s e
n a
le
ur
r
w a
be
ab
e
n
obesiteit kan keer. In die jong
te g
t t
st
h e
et
to
ge
i
o
at
t b
of
es
e  n
r
f
f
i
i
er
n n
eval l h
h
e
ig g
s
Inhoud
2 Druppels
20	Phuleng Ndlovu ’n waardige wenner 22 PaulRoos:Limpoposevrugtepionier
e
’n pakkie met die woorde ’black tomato’ in die pos ontvang. In die pakkie was ’n paar saadjies wat hy dadelik geplant het om te sien hoe swart ’n swart tamatie kan wees. Groot was sy verrassing toe die plant se vrugte uiteindelik pikgietswart was! Die binnekant van die tamaties was egter gewoon rooi, hoewel die smaak ook glo baie sterker was as ’n gewone tamatie. Die saad is glo oorspronklik by die Oregon-universiteit in die VSA ont- wikkel. Volgens berigte het Israelse plantkundiges intussen ook al
’n swart tamatie ontwikkel, maar dit is nie bekend of dié uitson- derlike vrug al in Suid-Afrika beskikbaar is nie.


   3   4   5   6   7