Page 5 - Spilpunt Jan/Feb 2014
P. 5
Kos- vermor ser s
Nagenoeg 30% van alle kos wat in die wêreld geproduseer word, word weggegooi. Hoewel minder kos volgens die Verenigde Nasies in die ontwikkelende wêreld vermors word, is die syfer selfs in dié lande te hoog.
Van alle kos wat jaarliks vermors word, is vrugte luidens ’n onlangse studie in Brittanje bo-aan die lys met 40%. Tweede, op 20%, is rooivleis en pluimvee, met groente en gebak derde en vierde in bykans gelyke persentasies. Dit word gevolg deur suiwel, vyfde, en vis en seekos sesde.
Die VN sê die hoeveelheid kos wat jaarliks in ryk lande gemors word (220 miljoen ton), is byna
gelykstaande aan die totale hoeveel- heid kos wat jaarliks in Afrika, suid
van die Sahara, geproduseer word (230 miljoen ton).
www.unep.org, www.foodbev.com
A new mango variety, the Lady Jane, was unveiled in Australia recently. It took mango breeder, Ken Reyner, almost 20 years to develop the high-blush fruit, which could be harvested almost two weeks earlier than other varie- ties. According to ABC Rural News, the new mango has a longer shelf life than the ones available, while the flavour is unique and
the yields higher than several other varieties.
The Lady Jane has already been com- mercialised and will probably be avail- able on the market in three years time.
In lyn met die boer
Inhoud
2 Druppels
4 UitdieSpilpen;Onsmense,onsprojekte;Kalender
6 Rehabilitasievanmynresidu-terreine: Skoonmaak of herstel
10 Blackspotoncitrus 14 Ligloopvirongeregistreerdeagente 18 DieWagyu 22 Matigewinterslaatparasietefloreer 26 Kiesjoumakelaarreg 28 Watermonitor 34 Uie–Korrektekeusevankultivars 38 ’nNuwebaadjievirdietuin 40	Produkfokus: Rap Tech – Jou water... waar jy dit nodig kry
Vir advertensiebesprekings en tariewe skakel Sonet of Retha by 012 362 1385 gedurende kantoorure.
Rig navrae oor verspreiding, adresverandering en subskripsie aan media@mgk.co.za.
REDAKSIE
MGK mediakantoor en BigDoor Brand Design and Communication. E-pos: spilpunt@bigdoor.co.za, media@mgk.co.za.
UITGEWER
BigDoor Brand Design and Communication, Posbus 2779, Brooklyn Square, 0075. Brooksstraat 258, Brooklyn, 0181. Tel: 012 362 1385 Faks: 012 362 0113 E-pos: spilpunt@bigdoor.co.za
KOPIEREG
Alle regte voorbehou.
VRYWARING
Spilpunt is ’n inligtingsblad wat tweemaandeliks deur MGK Groep saamgestel en uitgegee word. MGK en die uitgewer aanvaar geen verantwoordelikheid vir aansprake wat in enige advertensies gemaak word nie en vereenselwig hom nie noodwendig met die menings en aanbevelings van derdes wat in artikels in Spilpunt verskyn nie. MGK Groep en BigDoor sal nie aanspreeklik wees vir enige verlies of skade wat gely kan word na aanleiding van enige inligting wat in Spilpunt gepubliseer word nie.
www.abcrural.com
JANUARIE | FEBRUARIE 2014 | 3


   3   4   5   6   7